Província de Girona


Sant Joan Vilatenim
(Figueres, Alt Empordà)

42º 16,274'N ; 2º 59,765'E
Temple edificat en el segle XI malgrat que ha patit nombroses modificacions al llarg dels segles.


L'església va ser construïda amb una sola nau, coberta amb un absis semicircular i capçada a l'est amb un absis semicircular. La volta es va haver de reforçar posteriorment amb dos arcs torals de mig punt.


L'absis està decorat externament segons el model llombard amb lesenes i arcs cecs. Només podem contemplar una part de l'absis, ja que en els segles XVII i XVIII es va construir una sagristia que deixa oculta la part sud. 

Prèviament el temple ja havia patit importants reformes. En època gòtica es van afegir dues capelles laterals a banda i banda de la nau. En la del costat sud podem veure una senzilla rosassa.   

Capella sud     Rosassa de la capella sud

D'aquesta mateixa època és la porta d'accés. Està formada per un gran arc adovellat, protegit per un guardapols que s'acaba en dues mènsules amb caps humans esculpits. 


D'època gòtica són també les dues làpides esculpides que podem trobar prop de la porta d'accés. 

Posteriorment es va fortificar el temple, doblant l'alçada dels seus murs, com es pot veure en la part de l'absis. En aquest moment es va modificar el campanar de cadireta de dos ulls, passant a formar part d'una torre de planta rectangular.