Província de Girona


Església de Sant Esteve
(Vila-sacra, Alt Empordà)

42º 15,931'N ; 3º 1,105'E      
El lloc de Villae Saccari es esmentat per primera vegada l'any 974, en una butlla del papa Benet VI on es confirmen les possessions de Sant Pere de Rodes. Aquests dominis van ser confirmats novament pel rei Lotari l'any 982. És precisament en aquest document que apareix per primera vegada documentada l'església de Sant Esteve.


D'aquest temple només queden algunes fileres de carreus en els murs oest i nord, ja que a finals del segle XIII o principis del XIV es va construir el temple actual. Aquest fet va coincidir amb la compra del lloc i castell de Vila-sacra, que hi ha just al davant, per part de l'abat de Sant Pere de Rodes a Gilabert de Cruïlles l'any 1240.


Com acabem de comentar, el temple es va aixecar sobre les restes d'un anterior, del que es van aprofitar part del mur oest i del nord. Al frontís és on es fa més evident la diferència de fàbrica entre les dues etapes constructives: mentre que a la part inferior veiem uns carreus poc treballats i units amb abundant morter, mentre que en la part superior estan més ben tallats i formant fileres regulars.

Mur oest amb restes del primitiu temple      Fragment del mur de l'antic temple

En aquest fragment de mur podem veure una petita finestra del primitiu temple, que va quedar cegada en construir l'actual.


El temple té dimensions més properes al gòtic, amb una gran nau rectangular sense absis destacat.

Interior del temple      Interior del temple


La nau està coberta amb una volta apuntada, que descansa en uns grans arcs cecs que hi ha en els murs laterals. Els dos arcs del tram presbiteral estan units per una mènsula.


En una de les pilastres dels arcs formers, podem veure esculpides dues petites flors.


En el mur est s'obre una gran finestra de mig punt i de doble esqueixada, de característiques similars a la que trobem en el mur oest.


La il·luminació del presbiteri es completa amb una rosassa formada per dos cercles adovellats, en el interior dels quals hi ha un calat de lòbuls gòtics. 

Interior del temple       Capçalera


A l'interior del temple es conserven dos interessants elements. Es tracta de dues piques, una baptismal i l'altre beneitera. La primera està decorada amb un fris d'arcs cecs lleugerament apuntats. Està datada en el segle XIII.


La pica beneitera està situada junt a la porta i destaca per les seves cares humanes esculpides en els angles. 


La porta d'entrada està formada per quatre arcs adovellats en gradació, llinda i timpà llisos. 


Encara es poden veure les restes de pintura amb que es va decorar posteriorment.


El temple va ser fortificat. Es van sobrealçar els murs i també es va construir un matracà sobre la porta d'entrada. 


Per sota d'aquests elements defensius podem veure algunes gàrgoles, que representen diferents animals.

Gàrgola    Gàrgola    Gàrgola

A banda i banda de la porta d'accés es conserven els suports on es recolzaven alguns sepulcres, avui desapareguts. En un d'ells es pot veure una cara animal esculpida i en un altre una flor.

Mènsula que servia de suport d'un sepulcre    Suport d'un sepulcre