Província de Girona


Sant Cugat d'Albons
(Albons, Baix Empordà)

42º 6,349'N ; 3º 5,189'E    
El temple que podem veure en l'actualitat correspon bàsicament al que va ser edificat a mitjans del segle XI sobre un d'anterior. 


El temple està format per una única nau força ampla i allargada. Està coberta amb volta de canó reforçada amb quatre arcs torals. La nau va ser allargada en època tardoromànica, tal i com es pot veure en el mur sud. En l'interior aquesta divisió entre les dues etapes constructives és visible gràcies a un arc toral recolzat en pilastres.


La nau està capçada a l'est per un absis semicircular, parcialment ocult per la sagristia. 


Entre els segles XVII i XVIII es va afegir una capella i desprès de la Guerra  Civil es va construir el campanar de torre. 

En l'interior del temple es conserva una pila baptismal del segle XII decorada amb arcs cecs i una motllura en forma de cordó.


Actualment també és visible des de l'exterior, ja que s'ha canviat la seva ubicació i s'ha col·locat en el que abans era una porta de mig punt del temple, situada en el mur sud i que actualment està tancada amb un vidre.