Província de Girona


Llotja del Mar
(Castelló d'Empúries, Alt Empordà)

42º 15,553'N ; 3º 04,510'E    
El 5 de maig de 1386, Pere III va atorgar a la vila de Castelló el Consolat de Mar, privilegi que va mantenir fins al Decret de Nova Planta de principis del segle XVIII. Per això, a partir de 1393 es comença la construcció de l'edifici que n'havia de ser la seva seu, en el que anteriorment havia estat la Casa del Consell. Gràcies a documents de l'època, podem saber que les obres van durar un any i mig i que molts dels manobres eren jueus.

L'edifici conserva en bona part l'estructura de finals del segle XIV, si bé va patir nombroses reformes en el segle XVIII, tal i com es pot observar en la llinda de la finestra que hi ha a la dreta de la façana, on apareix la data de 23 de novembre de 1723.


En la façana es conserva el gran arc apuntant d'entrada, fet amb grans dovelles. Flanquejant-lo trobem dues finestres de similars característiques.

A la planta baixa trobem encara força ben conservada una gran sala gòtica, coberta amb volta de creueria i amb l'escut de la via a la clau. La volta està reforçada per nervis de totxana, que es recolzen en petits pilars adossats als angles de l'estança.


Al mur est es conserven els arcs d'una galeria, també gòtica.


Són de perfil apuntat i es recolzen en fines columnes que tenen els capitells vegetals.


En el soterrani es conserven alguns arcs de mig punt, previs a la conversió de l'edifici en Llotja del Mar.

Des de principis del segle XVIII i fins 1987 va tornar a desenvolupar la tasca d'ajuntament de la població, fins que aquest es va traslladar al Palau Comtal. En l'actualitat és la seu de diverses dependències municipals, el que en dificulta el seu accés fora de les hores d'oficina.