Província de Girona


Trinitat de Batet de la Serra
(Olot, Garrotxa)

42º 10,387'N ; 2º 31,745'E       
El document més antic on apareix citat aquest temple, data de l'any 1263. A principis del segle XIV es coneix que existia algun tipus de vinculació de l'església amb el monestir de Sant Pere de Besalú. Actualment depèn de la parròquia de Santa Maria de Batet.


El temple romànic del segle XII va ser reformat en època barroca, moment en que es van construir les capelles laterals. També en algun moment es va va allargar la nau vers ponent.

Interior del temple    Interior del temple

La bona factura dels carreus d'aquest sector fa pensar que podria tractar-se d'una ampliació dins de l'època romànica o bé quan es va realitzar es va fer aprofitant bona part dels carreus romànics. A manca d'un estudi més acurat, no es pot precisar la datació d'aquestes reformes.


L'església original tenia una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular. La capçalera és la part que millor ha sobreviscut al pas dels segles.

Absis     Interior de l'absis


La porta d'accés es troba en el mur oest, està formada per un arc de mig punt adovellat. Coronava aquesta façana un campanar de cadireta de dos ulls, que posteriorment va ser transformat en una torre comunidor.