Província de Girona


Torre de Cal Rei
(Verges, Baix Empordà)

42º 4,869'N ; 3º 1.349'E    
Situada a pocs metres de l'església de Sant Pere de la Vall, trobem aquesta torre de planta quadrada i en l'actualitat adossada a un mas de factura posterior. Presenta una alçada de entre 9 i 10 metres, doncs està coberta amb una teulada d'un sol vessant.


Interiorment està dividida en  dos pisos. El pis inferior té una coberta de canó orientada de nord a sud i que encara presenta restes de l'encanyissat amb el que es va fer.


La porta d'accés es troba en el mur de tramuntana, a nivell de terra. Està formada per un senzill arc de mig punt adovellat.


En els murs est, oest i nord s'obren dues espitlleres a l'alçada del pis superior. En els costats de tramuntana i de llevant trobem una finestra una mica més gran entre les dues espitlleres.


Els carreus amb que està feta la torre són petits, poc treballats i units amb morter de calç. L'amplada dels murs és d'aproximadament 85 centímetres.

La seva datació és imprecisa doncs no es tenen notícies històriques i la seva fàbrica respon a una tipologia que es va anar reproduint en ambients rurals al llarg de tota l'edat mitjana. Precisament a pocs metres al sud de la torre del Cal Rei trobem la del mas Massaller, que es creu que es va construir en ja època gòtica.