Província de Girona


Torre de Can Massaller
(Verges, Baix Empordà)

42º 4,836'N ; 3º 1.335'E    
En el petit nucli de La Vall trobem l'església de Sant Pere i dos grans masos, que es caracteritzen per les seves torres de defensa: la  de Can Massaller i la de Cal Rei.

La torre de Can Massaller, també coneguda com de Can Canet, té planta rectangular i una alçada de gairebé 12 metres. Es creu que pel seu aparell, fet a base de petites pedres poc treballades i unides amb morter de calç, va ser construïda en el segle XIV. Posteriorment, i tal com podem veure en alguna de les llindes de portes i finestres, va ser modificada en el segle XVI.

A banda de les finestres obertes amb el pas dels segles, podem veure diverses espitlleres i un rellotge de sol en el mur sud.

Adossat al costat nord trobem un gran edifici de planta rectangular i afegit posteriorment, al que s'accedeix per un arc de mig punt adovellat.