Província de Girona


Capella de Santa Fe
(Besalú, Garrotxa)

42º 11,896'N ; 2º 41,888'E     La primera notícia d'aquesta capella la trobem l'any 1126. Era utilitzada com a capella del cementiri del monestir de Sant Pere.

L'any 1835, fruit de la desamortització del cenobi, va ser tancada al culte i passà a ser propietat de l'estat, fins que en 1849 va ser venuda. Des d'aquest moment va tenir diversos usos, el més habitual dels quals va ser el de magatzem. En l'actualitat és un restaurant.


L'edifici ha esta molt modificat. En el lloc on avui s'obre la porta d'accés hi havia un absis, probablement semicircular.

La nau està coberta amb una volta de canó. S'accedia a ella per una porta situada en el mur sud, ara cegada. Prop seu hi ha una finestra de mig punt i doble esqueixada.