Província de Girona


Església de Santa Caterina i casa forta d'Espasens
(Fontcoberta, Pla de l'Estany)

42º 7,534'N ; 2º 50,192'E
Inicialment era coneguda com Santa Maria d'Espasens. Està documentada per primera vegada en l'any 1049, quan els esposos Arnal i Eliardis van donar-la a la seu de Girona, amb la condició que estigués sota la dependència de Sant Martí d'Ollers


El temple actual data del segle XIII. Està format per una sola nau capçada a l'est per un absis semicircular.


Posteriorment es va sobrealçar la nau, fet que va comportar que s'adossessin dos contraforts en el mur sud. És en aquest mur on s'obrien les finestres que il·luminaven el temple. Tres finestres de doble esqueixada i arc de mig punt, dues a la nau i una a l'absis. 


La façana oest va ser reformada quan es va sobrealçar el temple, afegint un campanar de cadireta d'un sol ull i refent la porta d'accés.


Al sud del temple es poden veure les restes de la casa forta d'Espasens. Era propietat d'una familia de cavallers, que la van fer construir en època alt-medieval.


Tenia planta gairebé quadrada i l'espai interior de la planta baixa es dividia en cinc espais: tres a la banda de ponent, una en el centre, on s'han conservat les restes d'una escala i la porta d'accés a l'edifici.En el costat de llevant es troba l'estança més gran de tota la casa. Estava coberta amb una volta recolzada en dos grans arcs, ara reconstruïts.