Província de Girona


Sant Salvador de Bianya
(La Vall de Bianya, Garrotxa)

42º 14,921'N ; 2º 24,129'E
Es troba en el centre del petit nucli del mateix nom. Apareix documentada per primera vegada l'any 1090, com una de les possessions del monestir de Sant Joan de les Abadesses.

Vista general


L'edifici actual va ser consagrat l'any 1170 pel bisbe de Girona, Guillem de Monells. Està considerat com un dels temples més bells de la comarca.

Detall capçalera


És tracta d'un edifici d'una sola nau, amb volta de canó, lleugerament apuntada. Fou ampliada al segle XVIII, amb dos capelles laterals a mode de fals transsepte.


La volta ha esta refeta en diverses ocasions, malgrat que es va reforçar amb dos arcs apuntats, que descansen en pilars adossats. Les pilastres de l'arc més allunyat del presbiteri presenten uns interessants capitells, decorats amb motius vegetals entre els que trobem uns caps humans.

Capitell    Capitell


La capçalera, a llevant, és formada per un absis semicircular, que té al centre una finestra de doble esqueixada. És l'element més interessant de tot el temple, especialment per la part exterior.


La decoració interior és fruit de la restauració que es va fer a principis del segle XX.


Per la part exterior està decorada amb una arquivolta en forma de trena sostinguda sobre dos columnes i dos capitells decorats de clara influència rosellonesa.


En el capitell de l'esquerra podem veure motius vegetals, mentre que en el de la dreta es veu un personatge que sosté a animals monstruosos.

capitell vegetal   Capitell amb un home i monstres


En els laterals del la finestra trobem caps humans i motius florals esculpits.


Sota la teulada hi ha un fris de mènsules, algunes de les quals estan decorades amb motius vegetals, figuratius i un cap humà.

Detall mènsules   Detall mènsules


També es conserven algunes mènsules esculpides amb caps humans en el mur sud, sobre la porta d'entrada.

Mènsula amb dos caps esculpits   Mènsula amb un cap esculpit


L'accés es realitza pel mur de migdia.


La decoració que hi podem veure es va realitzar, amb estil neoromànic, durant les obres de restauració que es van fer a inicis del segle XX.


El campanar de torre està bastit sobre la façana de ponent.


A l'interior del temple podem trobar dos elements força interessants. Es tracta d'una pica baptismal i una beneitera. La baptismal és de tipus d'immersió. Està decorada amb una ziga-zaga, un cadenat i una soga.


La beneitera és de marbre. La seva decoració està molt erosionada. En un registre superior hi ha uns cercles encadenats amb fulles al seu interior. En un registre inferior hi havia caps humans i éssers monstruosos, tot i que estan molt deteriorats. 


També a l'interior podem veure diverses creus de consagració esculpides en pedra.