Província de Girona


Sant Vicenç de Falgons
(Sant Miquel de Campmajor, Pla de l'Estany)

42º 6,524'N ; 2º 39,684'E     
Les primeres notícies de Falgons daten de l'any 947, quan Gondofred va cedir a l'església de Santa Maria de Finestres una vinya en aquest indret. Del temple no trobem referències fins l'any 1096. Durant els segles XI i XII Guillem Ademar de Porqueres tenia diversos drets sobre aquesta església, que va cedir al bisbe de Girona, Berenguer de Llers, l'any 1157. 


Fins l'any 1936 es veneraven les relíquies de Sant Ferriol, portades des d'Itàlia per Galceran de Cartellà, virrei de Sicília.


L'església va ser construïda en el primer terç del segle XII. Està formada per una sola nau, a la que posteriorment se li van afegir dues capelles laterals. La nau està coberta amb una volta apuntada, reforçada per arcs torals.


La nau està capçada a l'est per un absis semicircular, molt modificat en la seva part sud, a causa de la construcció d'una sagristia, avui derruïda. 


En la part central s'obre una finestra d'una sola esqueixada. 


L'absis, com la resta del temple, va ser sobrealçat.


En el segle XVIII es va construir una torre de campanar sobre una de les capelles del mur sud,


També es va construir un porxo en l'angle sud-oest, avui parcialment cegat amb una poc estètica paret de totxanes pintades de blanc, que protegeix la porta d'entrada, formada per un arc fet amb grans dovelles.


Malauradament el temple pateix greus deficiències d'estabilitat, ja que la capella sud s'està esquerdant cada cop més, com ho demostren els testimonis que hi ha en la paret.


En l'interior del temple es conserva una interessant pica baptismal, decorada amb elements arquitectònics i geomètrics.