Província de Girona


Sant Serni de Meranges
(Meranges, Cerdanya)

42º 26,785'N ; 1º 47,191'E      
La primera menció de la parròquia de Meranges la trobem en l'acta de consagració de la Seu d'Urgell, de finals del segle X. 

. Vista general

Ens trobem davant d'un edifici amb una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular. Ha patit nombroses modificacions al llarg dels segles, quedant d'època romànica l'absis, el començament de la nau i la portalada, traslladada a la ubicació actual.


L'absis no té cap tipus de decoració, només una finestra en la part central. Està fet amb carreus de granit de grans dimensions i ben polits.


La finestra està decorada amb mitges boles i una petita figura humana en la part dreta.


Interiorment l'absis està cobert amb una volta apuntada, com el primer tram de la nau.  

La nau va ser allargada per ponent amb un nou tram en el segle XVIII, moment en que també es modifica la coberta de la nau i  es construeixen dues capelles laterals adossades al mur sud.


També es construeix la torre campanar en el mateix mur.


La porta d'accés es troba en el darrer tram de la nau, en el mur sud. Va ser traslladada a aquesta ubicació durant les obres realitzades en el segle XVIII. Inicialment es trobava en l'espai existent entre la torre campanar i la primera capella lateral, però quan en construir la segona, fou necessari traslladar la portalada.


La porta està molt erosionada, malgrat que actualment està protegida per un atri. Està formada per cinc arquivoltes de mig punt. S'alternen les de secció rectangular amb les d'arc tòric.


Els capitells estan molt desgastats, però es poden visualitzar elements vegetals i zoomòrfics.

En les arquivoltes parelles trobem diverses figures humanes, serps i àligues esculpides. La seva erosió n'impedeix l'identificació en la majoria de casos.

Detall de les arquivoltes  Detall de les arquivoltes  Detall de les arquivoltes

En un dels muntants del costat dret hi ha unes boles esculpides, mentre que en el del costat dret veiem un cap d'home barbat i la figura d'una dóna a qui una serp mossega els pits. Algunes fonts afirmen que es tracta d'Adam i Eva, però sembla més lògic pensar que es tracta d'una representació de la luxúria.


Els batents de la porta estan coberts per elements de forja romànica. També es conserva el forrellat i el tirador.