Província de Girona


Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses
(Sant Joan de les Abadesses, Ripollès)

42º 14,103'N ; 2º 17,201'E
És la primera dotació que va rebre el monestir de Sant Joan de les Abadesses en el moment de la seva consagració en el 1150. L'any 1428 degut a uns terratrèmols es va enderrocar part del campanar, que en caure va destrossar la volta de la nau. Aquests desperfectes es van reparar, però l'edificació va tornar a patir danys durant la Guerra del francès.

Al segle XVIII va patir les modificacions més importants. A l'original nau romànica se li van afegir dues laterals, es va alçar la volta de la nau, es van enguixar les seves parets i es va omplir de retaules barrocs.


Durant la guerra civil es va incendiar el temple.


Entre les dècades dels seixanta i dels setanta del passat segle, es va restaurar el temple. Aquesta intervenció va consistir en eliminar els elements afegits en època barroca, a excepció del campanar que es conservava en bon estat. Això va fer que en l'actualitat només es conservi la capçalera i el mur oest del temple.


La capçalera té tres absis en forma de trèvol. En la intersecció de tots tres s'alça una cúpula sobre trompes. Exteriorment aquesta cúpula es continua en una esvelta torre, la coronació de la qual es del segle XVIII.

Capçalera i campanar

L'absis sud està decorat amb un fris d'arcs cecs, que es recolzen en petites mènsules. Algunes d'elles encara conserven la decoració a base de caps humans, animals i motius geomètrics.

Arcs cecs i mènsules de l'absis sud    Arcs cecs i mènsules de l'absis sud

En canvi l'absis principal està decorat amb unes senzilles mènsules sota la teulada. Per la part interior trobem una motllura, que recorre el  cilindre absidal al nivell de l'arrencada de la volta, reforçada per mènsules llises.


L'absis nord té la part superior profundament restaurada.

En el mur oest, sota una finestra de mig punt refeta durant les darreres obres de restauració, trobem la porta d'accés al temple.

Portalada

També podem observar la portalada formada per dos arquivoltes en gradació.


En la meva visita l'any 2004, la portalada encara estava completa, tal i com es pot veure en la següent imatge. El 13 de març de 2008, desprès d'un examen exhaustiu del monument, es va enretirar la columna situada més a l'esquerra, ja que amenaçava amb desprendre's en qualsevol moment i poder impactar en algun vehicle o vianant. Sorprèn que donades les característiques d'aquest element i el seu poc valor en trobar-se tant deteriorat, s'optés per retirar-lo i no per fixar-lo a l'edifici, mutilant així la portalada.

Columnes del costat esquerre      Columnes del costat esquerre

Aquestes columnes tenen capitells decorats, malgrat que els exteriors estan molt deteriorats. Els de l'arquivolta externa, en estar millor protegits de les inclemències meteorològiques, es conserven en millor estat. En el costat esquerre veiem un parell d'animals enfrontats en cadascuna de les seves cares. L'erosió no ens permet concretar quin tipus de quadrúpedes són. En el costat dret veiem un capitell decorat a base de motius vegetals com fulles, tiges o fruites.

Capitell amb quadrúpeds enfrontats     Capitell vegetal

El timpà també va ser retirat en l'any 2008, degut a l'erosió que patia i que estava desvirtuant el relleu esculpit. Es va traslladar a les dependències del monestir a l'espera de ser restaurat. Actualment es pot contemplar una réplica.

Es creu que podria ser del segle XII. A la figura central podem observar la imatge de Crist entronitzat sobre un coixí. A banda i banda estan les figures de Sant Joan i Sant Pere. En els extrems podem veure dos àngels. Envolta el conjunt una fina motllura en forma de corda.


L'arquivolta interior està decorada amb palmetes.


De la ferramenta de la porta només alguns elements són originals. Durant la restauració dels anys 70 es va variar fins i tot la seva distribució.