Província de Girona


Sant Pere Desplà
(Arbúcies, La Selva)

41º 50,499'N ; 2º 28,467'E    La primera notícia d'aquest temple la trobem l'any 923, quan apareix com a sufragània de Sant Quirze d'Arbúcies en l'acta de consagració d'aquesta.  Es creu que va ser construïda pel  primer propietari del mas Ferrer.


Aquest temple preromànic va ser reformat profundament entre els segles XII i XIII.


Amb el pas dels segles el temple va quedar en estat ruïnós, fins al punt que es va esfondrar la volta. Per sort, a partir del 1983 es va restaurar l'edifici, moment en que es descobreixen unes interessants pintures murals de finals del segle IX o X.


L'església està formada per una nau rectangular capçada a l'est per un absis semicircular, que substitueix a l'anterior capçalera preromànica.

Absis    Interior de l'absis

En la part central del tambor absidal s'obre una finestra de doble esqueixada.


Una finestra de similars característiques s'obre en la part alta del mur de ponent.

Finestra del mur de ponent  Finestra del mur de ponent

El temple romànic es va aixecar aprofitant part dels murs preromànics. Aquests es van eixamplar per poder suportar el pes d'una volta de pedra, doncs el temple primitiu tenia una coberta de fusta. La volta romànica era lleugerament apuntada i arrencava d'una imposta, que recorria els murs laterals i de la que encara es conserva algun fragment.


Aquest engruiximent es va fer amb arcs formers adossats als murs per l'interior de la nau. El mur sud també es va reforçar per la part exterior.


Per sobre dels arcs formers del mur sud van sortir a la llum unes pintures murals durant la restauració feta en 1983.

Arc del mur sud  Arc del mur sud  Arc del mur sud

Malauradament la humitat existent en el mur nord va fer que no es conservés cap rastre de decoració pictòrica.

Arc del mur nord  Arc del mur nord

Els fragments que s'han conservat representen a uns personatges nimbats, vestits amb túniques i mantells, que tenen les mans i els caps orientats cap a l'absis, com si estiguessin assenyalant alguna cosa.

Detall de les pintures  Detall de les pintures

Aquests personatges estan situats a sota d'una arcada, sostinguda per columnes i capitells. A banda i banda dels personatges veiem una tija d'on surten unes fulles.

Detall de les pintures  Detall de les pintures

Josep Calzada i Oliveres, que va estudiar les pintures en el moment del seu descobriment, va catalogar-les com a preromàniques, per tant realitzades entre els segles IX i X. Però altres estudiosos posen en dubte aquesta datació i endarrereixen fins al segle XI l'execució d'aquestes pintures. Malauradament, el seu mal estat de conservació,  no ha permès fins al moment fer un estudi més acurat que aporti una datació més exacta.

Detall de les pintures  Detall de les pintures

S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud. Està formada per dos arquivoltes, que descansen en muntants llisos. L'arc exterior està decorat amb un motiu geomètric fet a base de triangles.


Coronant el mur oest trobem un campanar de cadireta de dos ulls, molt modificat.