Província de Girona


Sant Patllari
(Porqueres, Pla de l'Estany)

   42º 6,728'N ; 2º 42,683'E     
No tenim cap notícia d'aquest temple fins l'any 1327, quan apareix citat en un testament. Es creu que era la capella d'una fortificació coneguda com Specula, documentada des de l'any 1182.


En 1727 es va remodelar profundament, especialment pel sector oest, on es va afegir un cos rectangular.

El temple està format per una nau, capçada a l'est per un absis semicircular. Actualment el temple presenta una coberta de fusta a dues aigües, però inicialment tenia una volta de mig punt de pedra, que encara es conserva en els dos extrems de la nau.


L'edifici ha patit nombroses modificacions i reforçaments, que n'han alterat la seva fisonomia original.


La porta d'accés es troba en el mur sud, probablement en el lloc on es trobava la porta original.


Junt a la porta trobem una interessant pica beneitera. Té esculpides unes protuberàncies que semblen correspondre's amb caps humans.

Pica beneitera   Pica beneitera

En el mur oest es va obrir una porta per comunicar l'església amb l'edifici adjacent. En aquesta obertura, ara cegada, s'exposa un fragment d'una creu de pedra que té gravada una inscripció

Interior del temple   Fragment de creu

Corona l'antic mur oest un campanar de cadireta d'un sol ull.