Província de Girona


Sant Nicolau de Pujarnol
(Porqueres, Pla de l'Estany)

42º 5,207'N ; 2º 41,028'E
El lloc de Puigarnolf apareix documentat per primera vegada en l'any 1017, si bé tots els documents trobats només fan referència a l'església de Sant Cebrià i al castell, situats un quatre quilòmetres més avall en direcció a Banyoles.  


El temple és de caire rural i està format per una petita nau acabada a l'est amb un absis semicircular. 


La nau ha esta reformada, especialment en el seu sector oest. Es conserva encara la capçalera,  bona part dels seus murs i gran part de la volta originals. Aquesta és de canó i lleugerament apuntada.

 Interior del temple

La porta d'accés està situada en el mur oest. Correspon a una reforma tardana, com el campanar de cadireta que corona la façana.