Província de Girona


Sant Miquel del Mont
(Riudaura, Garrotxa)

42º 11,878'N ; 2º 26,786'E       
L'antiga església parroquial de Sant Miquel del Mont va ser consagrada l'any 958 pel bisbe de Girona Arnulf. Aquest temple del segle X va ser substituït en el segle XII per una nova construcció. No es coneix la data exacta en que va perdre la condició de parròquia, però des d'aleshores és una sufragània de Santa Margarida de Bianya.


El temple és de factura senzilla. Està formada per una sola nau, coberta amb una volta lleugerament apuntada, que parteix d'una senzilla imposta. L'absis té planta semicircular i es troba orientat canònicament a llevant.


La porta d'accés es troba en el mur sud. Està formada per tres arcs de mig punt en gradació, que envolten un timpà i una llinda llisos. La presència de dos àbacs ens fan pensar que existien dues columnes, on descansava l'arc central. Aquesta teoria està confirmada gràcies a un dibuix de principis del segle XX, fet per Josep Berga i Boada, on encara es podien observar les columnes i els seus capitells corresponents.


Per sobre del nivell de la porta trobem tres mènsules, que probablement servien de suport d'una galilea o porxo, avui desaparegut.


En aquest mateix mur s'obre una finestra de mig punt, que il·lumina el temple.


Sota la teulada de l'absis i de la nau hi trobem mènsules esculpides, tot i que molt erosionades, amb motius vegetals i geomètrics.
 
Destaca una figura humana esculpida en el sector sud-oest, també molt malmesa. La part millor conservada és el cap, on encara es poden veure els ulls ametllats i un nas allargat.


Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos ulls.