Província de Girona


Sant Miquel de Colera
(Colera, Alt Empordà)

42º 23,968'N ; 3º 05,690'E
Era el temple parroquial del poblat de Colera, que en el segle XVIII es va traslladar arran de mar. Les primeres notícies del temple daten de primers del segle XI, tot i que en l'acta  de consagració de l'església de Sant Quirze de Colera, ja que s'esmenta aquest indret.


L'església actual data del segle XII. Està formada per una sola nau capçada a l'est per un absis semicircular, en el centre del qual s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.La nau està coberta amb una volta apuntada. Al mur de tramuntana hi ha una gran fornícula excavada al mur, coberta amb un arc de mig punt. 


La porta d'accés es troba en el mur sud. Està formada per quatre arcs en gradació, que envoltaven un timpà, segurament llis, que va desaparèixer i llinda llisa. Durant la darrera restauració es van reconstruir els laterals de la porta i es va col·locar un timpà nou. 

Porta d'accés          Porta d'accés


En el mur oest s'alçava un campanar de cadireta de dos ulls, del que només queden els pilars dels arcs. Sota seu podem veure l'altra finestra que il·lumina el temple. Es tracta d'una finestra de mig punt i doble esqueixada.