Província de Girona


Sant Martí del Clot
(La Vall de Bianya, Garrotxa)

42º 14,394'N ; 2º 26,073'E     
Malgrat que les primeres notícies d'aquest lloc daten del 1076, haurem d'esperar fins la segona meitat del segle XIII per trobar una referència del temple, aleshores conegut com Sant Martí de Tornerissa.


En 1342 el rei Pere III va vendre a l'abat de Sant Joan de les Abadesses la jurisdicció alta i baixa d'aquesta i altres parròquies de la vall.  Pocs  anys més tard, en 1372, el monarca va vendre els drets de bovatge de nombroses viles, castells i llocs per fer front a la guerra de Sardenya. 


L'edifici es va construir en el segle XII. Arran dels terratrèmols que van assolar la comarca en el segle XV, el temple va ser profundament reformat. Però les reformes més importants es van fer en el segle XVIII, quan es van afegir capelles laterals i es va sobrealçar el temple.


Originàriament el temple tenia una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular. Aquest ha quedat parcialment ocult per la sagristia, afegida posteriorment. També s'observa la diferència entre el nivell original i el sobrealçament posterior gràcies a la diferència de fàbrica i també a l'antiga cornisa, recolzada en mènsules llises.


En la part central del tambor absidal hi havia una finestra de mig punt, actualment cegada.


La porta d'accés es troba en el mur sud. Va ser refeta en el segle XVII. Està formada per un arc de mig punt, fet amb grans dovelles.


En la dovella central es conserva una interessant inscripció, que fa referència a les obres fetes després dels terratrèmols.