Província de Girona


Sant Martí de Castellar de la Selva
(Quart, Gironès)

41º 56,883'N ; 2º 52,142'E
El lloc de Castellar de la Selva apareix documentat en escrits de finals del segle XIII, si bé no trobem constància de l'església fins ben entrat el segle XIV. L'església actual data del segle XVIII.


Adossades al costat nord, encara es conserven les restes de l'edificació anterior. Malauradament l'estat d'abandonament en que es trobem les estances adossades al temple en els darrers segles fa que no sigui recomanable acostar-s'hi. Fins i tot es va construir un restaurant adossat al mur nord, que actualment està abandonat i amenaçant ruïna.  És per aquest motiu que no puc aportar cap imatge de les restes del temple romànic.


Era un edifici de planta rectangular, capçat a l'est per un absis rectangular. Els seus murs laterals foren reforçats per arcs formers, dels quals només es conserven els del mur nord, per poder aguantar el pes de la volta de canó. Originàriament es va cobrir la nau amb un enbigat de fusta, mentre que l'absis tenia una volta de canó, de la que es conserva l'arrencada en el mur nord. Una finestra d'una sola esqueixada il·luminava l'absis des de l'est.