Província de Girona


Sant Martí de Vilallonga
(Vilallonga de Ter, Ripollès)

42º 19,887'N ; 2º 18,676'E     
La primera notícia d'aquest temple la trobem l'any 1183, quan Arnau Descatllar va cedir els drets que tenia sobre el temple al bisbe de Girona. Es creu que aquesta cessió es va produir després de remodelació d'un temple anterior. Però aquesta reconstrucció del temple no va ser la darrera, ja que en 1784 es va reformar completament l'edifici. 


El temple original es va concebre amb planta basilical i tres naus, capçades a l'est per tres absis semicirculars. D'aquests es conserven l'absis principal i el del costat nord. L'absis sud va ser derruïda per construir la sagristia.


L'absis del costat nord ha quedat tancat dins d'una capella. No presenta cap tipus de decoració, només una finestra de doble esqueixada en la seva part central.


L'absis central està realitzat amb carreus mot ben tallats- Sota la cornisa trobem un fris de dents de serra, sota del qual hi ha un fris d'arcs cecs, recolzats en mènsules llises.


També està decorada l'angle interior del marc de la finestra de l'absis. En aquest cas trobem botons florals. 


Les naus laterals es van eliminar i en el seu lloc es van construir capelles laterals. Així doncs, el temple barroc només té una sola nau.


Del temple romànic també es conserven fragments dels murs nord i sud.

L'angle sud-oest, on s'obre una finestra de doble esqueixada, podria correspondre's amb la base de l'antic campanar.