Província de Girona


Sant Martí de Taravaus
(Navata, Alt Empordà)

42º 14,688'N ; 2º 53,438'E    
No tenim cap constància de l'existència del temple anterior a l'any 1279. L'edifici actual va ser consagrat el 17 de maig de 1321, sota l'advocació de Sant Martí.


El temple té una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular, que s'obre per un simple plec en forma de gradació. La nau està coberta amb una volta de canó de perfil apuntat.


Malgrat que es va construir en el segle XIV, segueix encara les formes constructives del romànic. Aquestes traces romàniques han quedat pràcticament ocultes per la construcció de capelles laterals, una sagristia, una torre de campanar i pel sobrealçament de la nau.

Fragment de mur romànic amb una finestra de doble esqueixada       Construccions posteriors

La portalada segueix les línies característiques de les portes de l'Empordà, la Garrotxa i del Rosselló. Està formada per tres arcs de mig punt adovellats i en gradació, que envolten un timpà llis i llinda.