Província de Girona


Sant Joan de Baussols
(Albanyà, Alt Empordà)

42º 19,212'N ; 2º 40,593'E      
Inicialment estava dedicada a Santa Maria. La primera notícia del temple que ens ha arribat data de l'any 1413, quan el vicari general de la Seu de Girona, Pere Gassiot, va fer publicar unes indulgències per poder adquirir ornaments litúrgics per a aquesta església "recentment construïda".  Aquesta notícia de datació tan tardana i el fet que es digui que no feia gaire que havia estat edificada, han fet que no fos considerada romànica durant molts anys, però a la part baixa de l'edifici podem observar pedres mal escairades unides per morter, una fórmula constructiva molt habitual a finals del segle XI o principis del XII. Per tant, sembla lògic pensar que el temple actual va ser aixecat en el segle XIV sobre una construcció anterior i aprofitant alguns dels seus elements. 


Els pagesos de la zona van construir un altar en nom de Sant Joan Baptista, una advocació habitual en llocs solitaris. La devoció per aquest sant va anar en augment, fins al punt de provocar el canvi de nom del temple.


A principis del segle XX diversos llamps van caure sobre l'ermita que provocaren l'abandonament del temple. La campana fou traslladada a Sant Martí de Corsavell i i la imatge d'alabastre de la Mare de Déu a sant Andreu de Llorona.

El temple està format per una sola nau capçat a l'est per un absis semicircular.

Exterior de l'absis   Interior de l'absis


En la part sud de l'absis s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada. L'arc està fet en un únic bloc de pedra.


Una finestra de similars característiques s'obre en el mur sud del temple.


La tercera finestra que té el temple s'obre en el mur oest. Està situada sobre la porta d'accés i és d'una sola esqueixada. Al seu damunt es conserven les restes del campanar de cadireta.


La porta va ser reconstruïda d'una manera poc encertada, doncs es van utilitzar diversos fragments del guardapols a mode de dovelles per refer l'arc de mig punt.


Del guardapols només es conserven uns petits fragments in situ, situats en els extrems de l'arc. Aquest estava decorat amb un petit solc incís que recorria tot l'arc per la part frontal.

Restes del guardapols    Restes del guardapols


La nau està coberta amb una volta apuntada, que arrenca d'una senzilla motllura.


Per la part exterior la decoració és pràcticament inexistent. Només cal destacar l'antiga cornisa, que marca el punt a partir del qual es van sobrealçar els murs.


En l'interior del temple es conserven uns fragments de pintura mural molt deteriorats, com la resta de l'edifici. Podem veure unes creus de braços triangulars fetes en color vermell i envoltades per cercles i altres elements geomètrics a mode de sanefes. La seva mala conservació i les poques restes pictòriques conservades en dificulten la seva datació. Probablement van ser fetes en el segle XV.


En el costat dret l'arc triomfal podem veure dibuixat, també en color vermell, una mena d'emmerletat.