Província de Girona


Sant Jaume del castell de Vilademany
(Aiguaviva, Gironès)

41º54,951'N ; 2º 45,652'E     
El lloc de Vilademany apareix documentat per primera vegada el 1 de març de l'any 948. El castell, en canvi, no el trobem en cap document fins l'any 1128. De l'església no en tenim notícies fins el segle XIV, quan apareix citada en els nomenclàtors de la catedral de Girona.


Del castell no en queda res. Ocupa el seu espai el mas del Forroll, en el que està integrada la capella. La seva façana va ser totalment refeta en el segle XVI.

De l'església només és visible des de l'exterior l'absis, doncs ha quedat emmascarada pels diferents cossos i pisos que formen el mas.


L'absis és semcicircular, fet amb petits carreus irregulars, que tendeixen a formar fileres. En la part superior es pot veure l'antiga cornisa, sobre la qual hi ha un petit sobrealçament. Per la seva fàbrica es creu que va ser construït a finals del segle XI o principis del XII.


En la part central s'obre una petita finestra de mig punt i una esqueixada.


De la resta del temple sabem que està format per una sola nau, coberta amb una volta de canó i reforçada per un arc dobler.