Província de Girona


Sant Genís d'Esprac
(Espolla, Alt Empordà)

42º 26,357'N ; 3º 00,512'E      
No trobem cap notícia d'aquest temple fins l'any 1279, quan ja consta com a parroquial.  


L'església és de tipus rural, probablement construïda entre els segles XII i XIII. Té una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular.


Tant la volta absidal com la de la nau són de perfil apuntat.

Interior del temple   Interior del temple

La porta d'accés es troba en el mur sud. Té la forma característica de les portes de l'Empordà i la Garrotxa. Està formada per dos arcs, que envolten un timpà i llinda llisos.


Dues finestres de mig punt i doble esqueixada il·luminen l'interior del temple. Una es situa a la part central de l'absis, mentre que l'altra està en el mur sud, prop de la porta d'entrada.


Tot el temple estava arrebossat, tant interior com exteriorment. Això en dificulta el seu estudi i correcta datació. El mur nord ha perdut gairebé tot aquest arrebossat i ha deixat al descobert una estructura molt més primitiva i datada ver el segle X. Podem veure fragments de mur realitzats amb opus spicatum. Sense un estudi a fons que ho confirmi o desmenteixi, és probable que ens trobem davant d'un temple del finals del romànic, com ho demostra la seva coberta apuntada, que va aprofitar algunes estructures d'un edifici anterior.