Província de Girona


Sant Feliu del Bac
(La Vall de Bianya, Garrotxa)

42º 15,721'N ; 2º 24,664'E    
El temple de Sancti Felicis de Bag apareix documentat per primera vegada l'any 946. Cinquanta anys més tard, concretament el 20 de gener del 996, el bisbe Ot de Girona va consagrar l'església i li va donar diversos delmes i primícies a banda de l'església de Sant Cristòfol.


L'edifici actual però es va aixecar en el segle XII, probablement sobre les restes del temple del segle X, del que no s'ha trobat fins al moment cap vestigi. En algun moment, que no coneixem, va passar a dependre de Sant Andreu de Porreres.

Té una única nau, coberta amb volta apuntada, que està reforçada per un arc toral, que divideix la nau en dos espais pràcticament iguals. La capçalera és plana, a la que se li va adossar una sagristia. Encara podem veure l'espai on s'obria una finestra, que es va cegar en el moment que va perdre la seva funció per la construcció de la sagristia.


La porta es troba a la façana sud i és de mig punt adovellada, de factura molt senzilla.


En aquest mateix mur s'obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.


Es completa la il·luminació de la nau amb una finestra en el mur oest, que està coronat amb un campanar de cadireta, al que s'accedeix per una escala exterior adossada al mur nord.

Mur oest i escala exterior    Interior del temple

A l'entrada trobem una pica beneitera, feta en un únic bloc de pedra sorrenca.


També es conserva el que semblaria una pica d'olis, descoberta l'any 1996.


En aquest moment també es va trobar una ara l'altar romànica, amb una motllura de mitja canya. Malauradament estava dividida en dos fragments. Desconeixem on ha anat a parar, doncs no la vam saber localitzar en l'interior del temple ni de la sagristia.