Província de Girona


Sant Feliu de Diana
(Sant Jordi Desvalls, Gironès)

42º 5,108'N ; 2º 57,216'E
No tenim cap notícia escrita del temple en temps antic, però per les característiques constructives, podem afirmar que es tracta d'una obra datada en el segle XI. 


L'església està formada per una única nau, coberta amb volta de canó i sense absis diferenciat. Els dos espais estan separats internament, gràcies a que el presbiteri està lleugerament més elevat que la nau. Degut a la simplicitat de formes, hom creu que el temple sempre va ser així, si bé algunes veus afirmen que podria haver existit una capçalera que s'enderroqués en alguna reforma. Fins al moment no s'han fet estudis que avalin o desmenteixin aquesta hipòtesi.


La porta d'accés es troba en la façana de ponent. Està formada per un arc de mig punt amb dovelles irregulars. Al seu damunt podem veure una finestra de doble esqueixada, modificada en alguna reforma. L'altra obertura que té el temple es troba en el mur de migdia.


Corona la façana oest un campanar de cadireta de factura posterior.

Damunt l'altar es conservava un cancell esculpit amb relleus d'estil pre-romànic, que es conserva en el Museu d'Art de Girona.

Cancell pre-romànic conservat en el Museu d'Art de Girona