Província de Girona


Sant Eudald de Jou
(Montagut i Oix, Garrotxa)

 42º 14,780'N ; 2º 34,220'E     
També coneguda com Sant Eudald dels Vilars, per trobar-se en aquest veïnat. No tenim notícies seves fins al segle XIII.


És un edifici format per una sola nau, allargada per llevant on també es va construir un nou absis semicircular. Actualment aquest absis fa les funcions de sagristia. La nau està coberta amb una volta de canó rebaixada i feta de rajols. Correspon a la reforma que es va fer en el temple en el segle XVII, quan es va sobrealçar l'edifici, construint un pis a sobre, actualment convertit en vivenda. També es van afegir dos porxos, un adossat al mur sud i un altre en el mur oest. Precisament en aquest mur encara s'observen les traces de l'antic campanar de cadireta romànic, de dos ulls, substituït per l'actual en el moment en que es va construir el pis superior.  

Durant el segle XIV es representaven en aquesta església uns drames sacramentals, que per les referències que en tenim eren molt importants.