Província de Girona


Sant Esteve de Guils de Cerdanya
(Guils de Cerdanya, Cerdanya)

42º 26,881'N ; 1º 52,665'E     
La parròquia d'Eguils apareix citada per primera vegada, com moltes altres esglésies ceretanes en l'acta de consagració de la Seu d'Urgell, de finals del segle X.


Va ser consagrada l'any 1042 pel bisbe Guillem Guifré. La relació amb la Seu, es va mantenir fins ben entrat el segle XIV.


El temple actual data del segle XII. Està format per una única nau, coberta per una volta apuntada i capçada a l'est per un absis semicircular.


La finestra central de l'absis està decorada amb mitges boles en l'arc exterior. Hi ha una altra finestra en el sector sud, però ha quedat oculta per una construcció posterior.


La decoració de l'absis es completa amb columnes adossades. Les columnes tenen els seus capitells esculpits. Resulta interessant el del costat sud, on podem veure diverses figures humanes molt arcaiques.

Capitell de l'absis   Capitell de l'absis   Capitell de l'absis

Sota la teulada hi ha un fris de dents de serra, que es recolza en mènsules esculpides.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida


També està decorada la porta que s'obre en el mur sud.


Està formada per tres arcs de mig punt en gradació. Aquests arcs estan decorats amb dues arquivoltes i tres parelles de columnes. Per sobre de la porta veiem unes cartel·les, que servien de suport per a un porxo.


El conjunt està protegit per un guardapols, format per dos arcs, el més interior esculpit amb mitges boles i el més exterior amb un escacat.

Detall del guardapols   Detall del guardapols

L'arquivolta exterior està decorada amb un motiu helicoidal.


Els capitells de les columnes estan esculpits bàsicament amb motius vegetals, de factura molt primitiva. En el costat esquerre podem trobar un capitell, tot i que una mica erosionat, on hi ha dues bèsties enfrontades.

Capitell amb quadrúpeds enfrontats   Capitell de la portalada   Capitell de la portalada

Capitell de la portalada   Capitell de la portalada   Capitell de la portalada


En els batents de la porta encara es conserva bona part de la ferramenta romànica.

Forja de la porta   Forja de la porta

Encastats en el mur veiem diferents elements, esculpits amb caps humanes i animals.

Element escultòric    Element escultòric

Element escultòric


En la part superior del mur veiem una cornisa sostinguda per mènsules, esculpides amb caps humans i una papallona.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Mènsula esculpida


Coronant el mur oest trobem un bell campanar de cadireta de dos nivells i tres ulls.


Durant la Guerra Civil va desaparèixer la talla romànica de la Mare de Déu. Millor sort va córrer el frontal d'altar, conservat en el Museo del Prado. Està presidit per la figura del Crist en Majestat, envoltat pel Tetramorf. En els angles superiors veiem representades dues escenes de la vida de Sant Esteve, titular del temple. Les escenes corresponen a la lapidació del sant i al seu enterrament. En la part inferior podem veure a dues parelles d'apòstols, que estan xerrant entre ells.

Malauradament, malgrat tractar-se d'un museu públic i que paguem entre tots, per tal de poder-vos oferir una imatge d'aquest frontal hauríem de pagar 450 euros cada any. Tenint en compte que no cobrem cap remuneració  per fer aquest portal, doncs és una web totalment altruista, no ens sembla  lògic  pagar aquesta quantitat i més quan des de la web del propi museu es pot veure... A continuació us facilitem l'enllaç.