Província de Girona


Sant Esteve
(Cantallops, Alt Empordà)

42º 25,351'N ; 2º 55,506'E    
El primer document on trobem esmentada l'església de Sant Esteve de Cantallops és un suposat precepte de Carles el Calb a favor del monestir de Sant Quirze de Colera de l'any 844. Aquest document, però, és creu que és fals o que va ser modificat substancialment al llarg dels segles XII o XIII.

Així doncs el primer document contrastat on apareix una referència al lloc de Cantalupus és un precepte del rei Lotari de l'any 892 en que es confirma la possessió d'un alou en la zona per part del monestir de Sant Pere de Rodes.

L'any 1653 l'església fou saquejada durant la guerra dels Segadors. Novament, en 1936 va patir els efectes d'un conflicte bèl·lic i es va destruir totalment el seu mobiliari litúrgic.


L'església de Sant Esteve no ha estat estudiada en profunditat i per aquest motiu presenta una certa complexitat a l'hora de datar les seves etapes constructives. En l'actualitat està formada per dues naus, que han perdut les seves capçaleres originals. La nau del costat de tramuntana sembla que hauria estat bastida en el segle XI i està coberta amb volta de canó. En el seu mur nord es van obrir diverses capelles laterals en època moderna.

La nau sud es va construir entre els segles XII i XIII. En aquest cas està coberta amb una volta de quart de cercle. La porta d'accés al temple s'obre en el mur de migdia d'aquesta nau. Està feta amb un arc de mig punt, lleugerament apuntat i extradossat per un senzill guardapols. Té una llinda monolítica recolzada en impostes incurvades. L'espai del timpà està buit actualment. 


El parament d'aquest mur està parcialment cobert per un arrebossat, que n'impedeix veure la seva estructura. Si que podem veure la part inferior del mur, que no ha estat arrebossada, on presenta carreus de granit escairats i formant fileres regulars.

En aquest mur s'hi van obrir dues finestres, molt refetes recentment. En una d'elles encara podem observar el muntant esquerre i part de l'arc de l'original romànica.


Al costat de la porta d'entrada hi veiem, encastada en el mur, una làpida sepulcral gòtica datada l'any 1320.


Adossada al mur oest del temple trobem la torre campanar. Té planta quadrada i destaca per la seva alçada.


En realitat es tracta d'una de les torres del castell de Cantallops, del que encara es conserven alguns fragments aprofitats en construccions posteriors. D'aquí que en el seu parament hi trobem nombroses espitlleres.