+

Província de Girona


Castell de Sant Esteve
(Palamós, Baix Empordà)

41º 51,499'N ; 3º 08,866'E     
La primera notícia que ens ha arribat d'aquesta fortificació data de l'any 1277, moment en que el rei Pere II va comprar-lo al bisbat de Girona per 6.000 sous barcelonins. Dins del terme d'aquest castell, el monarca va fundar la vila de Palamós amb l'objectiu d'establir-hi un important port.


En 1331 apareix com una possessió de Jaume de Cornellà, que el va vendre, junt amb la vila de Palamós, a un ciutadà de Barcelona anomenat Bernat Pallarés, en aquest cas per 15.000 sous barcelonins. Un document de dos anys més tard deixa clar que Bernat Pallarès no era el propietari del castell, si no que n'era feudatari del rei. Per aquest motiu, Alfons III va permetre, en 1334, a Bernat Pallarès emmagatzemar armes, queviures i altres bens en la part baixa del castell. A canvi d'aquest permís, es va comprometre a restaurar el castell, que es trobava força malmès. Aquestes obres eren de tal consideració, que en 1337 van necessitar l'ajut econòmic del rei Pere III.

Vista general   Restes del castell

El fill de Bernat, Pere Pallarès, es va vendre els drets sobre el castell en 1394 a Berenguer de Cruïlles per 20.000 sous barcelonins.


Entre els segles XVI i XVIII es va reconvertir el castell en un mas, desvirtuant alguns dels seus espais.

Antiga torre reconvertida en mas   Antiga cuina del mas

Restes del mas   Restes del castell


La construcció de la masia va provocar que es destruïssin molts elements medievals i va fer necessària la construcció de contraforts que asseguressin l'estructura.


En l'any 2013, quan vaig visitar el castell per primera vegada estava totalment en estat de runa i resultava perillós entrar-hi, per aquest motiu es ve encerclar amb un tancat. Per sort, en l'actualitat ha estat restaurat i es visitable.

Vista general   Vista general

Els més interessant es troba en el sector de llevant, on es conserva el mur atalussat  que tanca el pati d'armes.

Mur atalussat   Pati d'armes

En la part nord del castell hi trobem les restes d'una torre de planta rectangular, datada en el segle XIII i reconstruïda parcialment en la darrera  restauració, tal i com es pot veure en les dues següents imatges.

Restes del castell  Torre i muralles

Interior del pati d'armes  Restes del castell

Restes del castell  Antiga estança situada en un extrem del pati d'armes


Hi ha restes d'una altra torre, tot i que molt alterada, en l'altre extrem del castell, protegint l'accés al pati d'armes.


Encara hi ha restes d'una tercera torre, aquesta en el sector de migjorn, construïda en la darreria de l'edat mitjana, a jutjar per la seva fàbrica, feta amb carreus més grossos.

Torre baix medieval   Torre baix medieval

Al costat d'aquesta torre hi havia l'antiga capella del castell, dedicada a Sant Esteve. La primera referència escrita que ens ha arribat de la capella data del 1329. Aquesta capella no estava destinada únicament als serveis religiosos del castell, si no que també els veïns de la Fosca i de Sant Joan la utilitzaven. En el segle XV, quan es va ampliar el castell, també es va modificar l'església en estil gòtic. La capella es va anar deteriorant amb el pas dels anys, fins al punt que l'any 1806 el capellà va demanar autorització per construir un nou temple fora del recinte del castell. En 2013 presentava un estat lamentable amb part dels seus murs ensorrats i plena de vegetació.


En 2016 ens ha sorprès veure-la parcialment reconstruïda. L'any 2014 es va ensorrar el mur de migdia i l'actual propietari del terreny va decidir reconstruir-la amb les mateixes pedres.


L'antiga capella de l'interior del castell es va deixar d'utilitzar com a tal i es va reconvertir en magatzem d'animals i posteriorment es va fer servir per guardar eines,  aliments i aigua.

Edifici que va substituir a la capella   Edifici que va substituir a la capella