/
Província de Girona


Sant Cristòfol de Fonolleres
(Parlavà, Baix Empordà)

 42º 01,264'N ; 3º 3,144'E    
Molt probablement l'església de Sant Cristòfol va estar molt lligada al castell de Fonolleres, situat a pocs metres al nord del temple i més tenint en compte que des del segle XIII el castell era propietat del bisbe de Girona.

L'església apareix documentada per primera vegada l'any 1122, quan Estefania de Fonolleres cita el castell i el temple com a llocs on el bisbe hi tenia drets.


L'església actual data del segle XVI, quan es va enderrocar l'anterior edificació per construir-ne una de nova en estil gòtic tardà.


En 1970, mentre es realitzava el trasllat del cementiri parroquial i es procedia a rebaixar el nivell del terra en al voltant de l'absis, es van descobrir les restes de l'absis pre-romànic, utilitzat com a basament per la nova capçalera.


S'ha conservat l'angle nord-est de l'antic absis del segle IX o X. Era de planta rectangular o lleugerament trapezoïdal. En l'actualitat podem veure gairebé íntegrament el mur est de l'antiga capçalera, mentre que el del costat nord amb prou feines fa un metre i mig d'ample. Tot el parament està cobert amb un arrebossat de morter de calç, fet que el fa passar desapercebut i per tant no es pot valorar la seva vàlua.