Província de Girona


Sant Cristòfol de Ventolà
(Ribes de Freser, Ripollès)

42º 19,090'N ; 2º 8,153'E    
Les primeres notícies d’aquest edifici no les trobem fins a finals del segle XIII, però cal pensar que el temple ja existia prèviament., ja que el lloc de Ventolà apareix documentat ja en l’any 982.


Es tracta d’un petit temple de caire rural, actualment molt restaurat, format per una sola nau molt allargada i capçada a l’est per un absis semicircular, en el centre del qual hi ha una finestra de doble esqueixada. 


Aquest s’obre a la nau mitjançant un simple plec de gradació.


La nau està coberta amb una volta de canó reforçada amb tres arcs torals.


La porta es troba en el mur sud. Durant les darreres obres de restauració, realitzades a finals del segle XX, es va protegir amb un porxo.

En el sector de ponent s’alça una torre campanar d’època baix-medieval. Té planta quadrada i coberta piramidal. El pis superior s’obre una finestra d’arc apuntat en cadascun d’aquests murs.