Província de Girona


Sant Cristòfol de Cogolls
(Les Planes d'Hostoles, Garrotxa)

42º 5,116'N ; 2º 32,572'E    
L'indret de Cogolls ja es troba documentat en diversos escrits de mitjans del segle X. La seva parròquia no apareix en cap document fins l'any 1090, quan la trobem citada en una donació de bens feta per Pons i la seva esposa Girguns.

També coneixem per altres documents que aquest temple era una de les possessions del monestir de Santa Maria d'Amer a la zona, confirmades per una butlla del papa Climent III en 1187.


L'església va ser profundament modificada en el segle XVIII. Originàriament estava formada per un sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular. Aquest va ser posteriorment sobrealçat, però a causa de l'arrebossat dels seus murs ens resulta impossible determinar quina és la part original i quina l'afegida. Malgrat tot, sembla intuir-se la presència de lesenes en la part inferior del tambor absidal, que ens indicarien que ens trobem davant un absis inicialment llombard.


També es van afegir dues capelles formant un fals creuer i una sagristia. En 1753, segons consta en la llinda de la porta d'entrada al temple, es va reformar el frontís en estil barroc, protegint l'accés amb un porxo. Poc després es va aixecar el campanar de torre en l'extrem nord-est de l'edifici.