Província de Girona


Sant Bartomeu de Covildases
(Vidrà, Osona)

42º 07,406'N ; 2º 21,654'E     

 


El lloc de Vidrà apareix documentat per primera vegada l'any 960 en l'acta de consagració de l'església de Sant Hilari de Vidrà. La vila de Covildases es trobava sota la jurisdicció del castell de Milany. L'església de Sant Bartomeu es va construir a finals del segle XI o principis del XII i apareix en un document de l'any 1123 per primera vegada.

El temple va patir els efectes dels terratrèmols del 1425, que van ensorrar-ne la volta. Sabem que tres anys més tard encara no estava reparada, doncs les misses s'havien de celebrar en una capella de fusta. No és fins l'estiu del 1448, que s'encarreguen les obres per reparar la coberta, construir un campanar i modificar la porta d'accés. En 1782 es va adossar la sagristia al costat sud del presbiteri.

L'edifici està format per una sola nau, coberta amb una volta de canó reforçada per un arc toral i capçada a l'est per un absis semicircular. Aquest està decorat externament amb parelles d'arcs cecs, separades per lesenes. En la part central del tambor absidal s'obren dues finestres de mig punt i doble esqueixada. 


S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud, que com ja hem dit, va ser reformada en el segle XV.


Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos ulls.