Província de Girona


Sant Andreu de Vilallobent
(Puigcerdà, Cerdanya)

42º 24,474'N ; 1º 57,155'E      

 La parròquia de Villa Lupinti està documentada per primera vegada en l'acta de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell, suposadament escrita l’any 819, però que s’ha demostrat que és de la segona meitat del segle X.


A finals del segle XII va rebre l'atac dels homes de Ramon Roger de Foix i del vescomte Arnau de Castellbò, defensors de la religió càtara, com molts altres temples de la comarca.


El temple ha patit nombroses modificacions al llarg dels segles. Està format per una sola nau coberta amb una volta de canó, rematada a l'est per un absis semicircular. Aquest va ser substituït per una capçalera quadrada. També es van afegir dues capelles laterals dotant al temple de planta de creu llatina, tot i que amb els braços desiguals.


La fàbrica amb que estan fets els murs és a base de carreus de riu, alguns disposats en opus spicatum, malgrat ser un edifici de ben entrat el segle XI.


En el mur de migdia es conserva l'única finestra romànica que es conserva. Fins fa uns anys estava cegada, però es va tornar a obrir en la darrera restauració.


En el mur oest s'obre la porta d'entrada, de factura posterior i de perfil apuntat.


Corona aquest mur un campanar de cadireta de dos ulls.