Província de Girona


Sant Andreu de Gitarriu
(Sales de Llierca, Garrotxa)

42º 17,208'N ; 2º 37,248'E      
La primera notícia d'aquest temple la trobem l'any 1228, quan es van donar les dècimes de diverses parròquies, entre elles la de Gitarriu, a la recent consagrada capella de Santa Magdalena de Palau de Montagut.

No es té constància de quan va perdre la condició de parròquia. Si que sabem que en 1722 ja era una sufragània de Santa Cecília de Sadernes.


El temple està format per una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular totalment llis. Dues finestres de mig punt i doble esqueixada, situades una en la part central i l'altra orientada cap al sud, il·luminen el presbiteri.


La nau està coberta amb volta de canó. En el sector més occidental es va construir un cor elevat, si bé només es conserva l'escala i les mènsules en que es recolzava l'estructura.


Sota el cor, s'ubicava la pila baptismal, que encara es conserva in situ, tot i que ha perdut la seva base.


L'interior del temple està totalment enguixat, però en alguns punts el guix s'ha començat a desprendre. Això ha permès veure una creu de consagració. 


Una petita finestra de mig punt i doble esqueixada s'obre en el frontís. Corona aquest mur un campanar de cadireta de dos ulls.


La porta d'accés es troba en el mur sud, als peus de la nau. Està formada per un senzill arc de mig punt adovellat.