Província de Girona


Sant Andreu del Vilar de Terradelles
(Vilademuls, Pla de l'Estany)

42º06,830'N ; 2º 53,830'E     
Els poblats del Vilar i de Terradelles apareixen documentats per primera vegada l'any 1280 quan l'infant Joan els va vendre per 5.500 sous al cavaller Bartomeu Avellaneda. L'església, actualment  en runes i pràcticament desapareguda, va mantenir el culte fins l'any 1858.

L'any 1980 es va procedir a netejar i desenrunar l'espai on s'havia alçat l'església. Això va permetre'n delimitar la planta, doncs es van posar al descobert els basaments dels murs perimetrals.


Malauradament, d'aleshores ençà, la vegetació ha tornat a enviar l'espai, ocultant gairebé per complert les restes del temple. Estava formada per una sola nau, de la que no es conserva cap resta de la capçalera. Probablement estava coberta amb una volta de pedra reforçada per un arc dobler, doncs s'han conservat les bases de les pilastres que dividien a la nau en dos trams.


Posteriorment es va poder delimitar l'àmbit del cementiri i seus murs perimetrals.

Mur perimetral   Mur perimetral