Província de Girona


Sant Ampèlit del Penedès
(Llagostera, Gironès)

4º 50,370'N ; 2º 57,159'E     
L'església de Sant Ampèlit era l'antiga parròquia del veïnat del Penedès. Aquest topònim vol dir "Castell roquer" el que fa pensar que per aquesta zona hi va haver algun tipus de fortificació, de la que no tenim cap notícia. De fet el temple no apareix documentat fins l'any 1362. 


El temple té una sola nau coberta amb una volta de canó, reforçada per un arc toral, lleugerament apuntat. Està capçada a l'est per un absis semicircular de tradició llombarda. Posteriorment es va afegir dues capelles laterals, cobertes amb voltes de creueria, a mode de transsepte. 


Com ja hem comentat, l'absis és de tipus llombard, decorat amb arcs cegats i lesenes. Es creu que inicialment tenia tres finestres de mig punt i de doble esqueixada, però en un moment indeterminat van ser cegades i es va construir una de nova en el sector sud, gairebé a l'alçada de la nau.  Interiorment està totalment encalcinat i per fora arrebossat, per tant no podem afegir més llum sobre aquest aspecte. Sorprèn veure l'aspecte exterior de l'absis, totalment arrebossat, tal i com va ser concebut originàriament. No és gens habitual que es mantingui l'arrebossat exterior en les capçaleres pel gust actual per la pedra vista. 


També és molt probable que el temple fos allargat per ponent, on es va construir l'actual façana.