Província de Girona


Capella Paleocristiana
(Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà)

41º 48,974'N ; 3º 00,003'E     
L'església paleocristiana de Santa Cristina d'Aro es va construir aprofitant un antic monument funerari d'època baiximperial. Aquest mausoleu estava format per una petita cambra, gairebé quadrada, on hi havia dues tombes i que estava precedida d'una estança de majors dimensions.


Aquest espai funerari es va transformar en església, aprofitant la seva cambra funerària com a absis. L'avantcambra es va enderrocar per construir la nau del temple, una mica més ampla.


Entre els segles VIII i IX es configura l'estructura final que va assolir aquest temple. En aquest moment s'enderroca la capçalera i es construeix una de nova més gran, tot i que molt poc diferenciada de la nau.


Al voltant del temple es van trobar nombroses tombes, excavades al terra, emmarcades per pedres disposades en vertical i cobertes amb lloses.   


No es coneix que va passar amb aquest edifici, però probablement va ser relegada a capella del cementiri quan a pocs metres a l'est es va construir l'actual temple de Santa Cristina. L'abandonament d'aquest cementiri també es creu que va propiciar l'abandonament de l'església, que es va acabar ensorrant i desapareixent. No va ser fins a meitats del passat segle que es van excavar les seves restes.