Província de Girona


Torre del mas petit d'en Caixa
(Palafrugell, Baix Empordà)

41º 53,784'N ; 3º 09,916'E     
Torre edificada al segle XIII, tot i que té alguns afegits posteriors. A finals del segle XX va ser restaurada, doncs en l'actualitat es troba dins una propietat privada, formant part d'un habitatge d'alt standing.


Té planta quadrada, on els costats fan aproximadament cinc metres i mig de llarg.  L'alçada total de la torre és d'uns deu metres. L'aparell constructiu presenta dues parts ben diferenciades. La meitat inferior està feta amb pedres poc treballades disposats de manera regular. La part superior, en canvi, està formada amb carreus perfectament tallats.


La torre es divideix en dues estances. La inferior està coberta amb una volta de mig punt orientada de nord a sud.

En el mur de migjorn s'obren dues portes de mig punt, situades una en cadascun dels pisos. La inferior es va afegir posteriorment. La superior es troba a cinc metres sobre el nivell de terra i era la única porta que tenia la torre inicialment. En tots els murs podem trobar diverses espitlleres.