Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Vessant
Inclinació de la teulada destinada a que hi puguin baixar les aigües de la pluja.


Volta
Element arquitectònic en forma corbada que serveix per cobrir un espai, és a dir que fa de sostre d'una estança.


Volta anular o circular
Volta de canó que descriu un traçat en forma de circumferència.


Volta apuntada
Volta amb un perfil d'arc apuntat, és a dir format per dos perfils de circumferència que tenen centres diferents i es tallen formant un angle curvilini.


Volta d'arestes
Volta que es produeix quan s'interseccionen dues voltes de canó, creant arestes diagonals.


Volta d'ogives
Volta d'arestes reforçada per dos arcs ogivals, que reforcen les arestes i per tant aporten més estabilitat a l'estructura.


Volta de canó
Volta de perfil semicircular.


Volta de quart d'esfera
També coneguda com a volta de racó de forn, està formada per una superfície equivalent a la quarta part d'una esfera. Normalment s'utilitza per a cobrir els absis semicirculars.


Volta de quart de cercle
Volta que és la meitat d'una volta de canó. Es utilitzada en alguns temples amb tres naus per a cobrir les naus laterals. D'aquesta manera s'aprofita la seva estructura per descarregar la força de la nau principal cap als murs laterals del temple.


Volta esfèrica
Volta de en forma semiesfèrica, que s'utilitza per cobrir espais de planta circular, el·líptica o poligonal.

www.artmedieval.net