Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Tambor
Mur en forma cilíndrica o prismàtica. El podem trobar formant part de la capçalera o bé sobre el creuer com a base d'una cúpula.


Temple
Edifici sagrat que està consagrat al culte.


Testera
Mur en forma triangular, resseguint el pendent de les dues vessants d'una teulada.


Tetramorf
Representació iconogràfica dels quatre Evangelistes: sant Joan (àguila), sant Mateu (àngel), sant Marc (lleó) i sant Lluc (bou). Sovint envolten al Crist en Majestat.


Teulada
Coberta d'un edifici feta amb teules, és a dir peces corbades d'argila cuita, que formen una canal per on s'escorre l'aigua de pluja. 


Timpà
En algunes portes trobem un espai semicircular entre la llinda i l'arc o arquivoltes. Pot ser llis o estar decorat amb pintures o relleus.


Torre
Construcció normalment alta, que pot tenir planta cilíndrica, quadrada o rectangular. Podria servir per protegir una ciutat o vila, com a punt de guaita o com a lloc on allotjar campanes o rellotges.


Tram
Cadascuna de les divisions d'una nau, volta o mur fetes per elements que reforcen aquesta estructura, com pilars o arcs.


Transsepte
Nau de l'església que és perpendicular a la nau principal.


Trevolat
Amb forma de trèvol. Pot ser una capçalera amb tres absis: un central en el mur est i dos laterals en els nord i sud o bé una finestra amb l'arc decorat.


Tribuna
Estructura arquitectònica, que separava les naus en dos trams: una destinada als canonges i una altra pels fidels. Està formada per arcs sobre columnes.


Trompa
Element arquitectònic situat en els angles d'un creuer i que serveixen per sustentar una volta semiesfèrica o cimbori octogonal. Està format per la unió dels carcanyols dels arcs torals del creuer.

www.artmedieval.net