Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Sagetera

Obertura vertical i força estreta per la part exterior del mur i amb esqueixada per la part interior, per a poder mirar o disparar projectils cap a l'exterior sense ser vist i restar protegit. També se l'anomena espitllera.Sagristia
Estança on es guarden els objectes ornamentals i de culte i que serveix per a que el capellà es pugui canviar abans i després dels actes litúrgics.


Sala capitular

Estança d'un monestir o canònica destinada a la reunió de la comunitat o del capítol, per tractar els temes de gestió interna del cenobi. Habitualment es construeix en l'ala oriental del claustre.

Sala capitular


Semicolumna
Columna de planta semicircular i adossada a un mur o pilar.


Sòcol
Element arquitectònic que sobresurt de la part inferior d'una paret, pilar o columna.

www.artmedieval.net