Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Ogiva
Nervi situat en la intersecció dels plements d'una volta, que serveix per assegurar-ne la seva estabilitat.


Opus Reticulatum
Aparell d'època romana format petits carreus o maons quadrats i disposats obliquament, com si fossin rombes.


Opus Spicatum
Aparell d'època romana i primeres moments de l'edat mitjana format per filades de pedres o maons inclinats de manera que ens recorden l'espina d'un peix.

www.artmedieval.net