Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Nàrtex
Pòrtic situat a l'extrem més occidental de la nau, on hi ha la porta d'accés, i separat físicament d'aquesta. Malgrat formar part del temple, no era considerat part d'ell, doncs era l'espai destinat a allotjar-hi els catecúmens o penitents, que no eren aptes per entrar a l'interior del temple, però podien seguir des d'aquí la litúrgia del culte.


Nau
Espai, normalment rectangular, delimitat per parets, arcades o columnes d'un edifici.


Nínxol
Forat excavat en un mur o en un retaule cobert amb volta, destinat a col·locar-hi una imatge o altres elements de culte. També es coneix amb el nom de nínxol.

www.artmedieval.net