Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Mainell
Columna que divideix en dos l'espai obert en una porta oi finestra.


Marca de picapedrer
Marca que feien els picapedrers en els carreus que tallaven per poder determinar el salari en funció de les pedres treballar.


Matacà
Element defensiu col·locat normalment sobre una porta o coronant una torre. Consisteix en un parapet en voladís, en el que no hi ha terra, per poder combatre a l'enemic des de dalt.


Mènsula
Element arquitectònic que sobresurt d'un mur i serveix de suport a una estàtua, a un arc, un balcó o una cornisa. En alguns casos pot estar esculpida.També es pot anomenar permòdol.


Merlet
Cadascun dels elements de fortificació que trobem al cim d'un mur. Habitualment tenen forma quadrangular o bé piramidal. Hi ha un espai buit entre merlet i merlet per permetre als defensors de la fortalesa llençar projectils a l'enemic.


Motllura
Element decoratiu, estret i allargat, que serveix per unir dos elements o cossos o per decorar una superfície.


Muntant
Anomenem així als dos costats d'una porta o finestra i que serveixen de suport a la llinda o l'arc. En ocasions pot estar esculpit.

www.artmedieval.net