Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Façana
Cara exterior dels murs que delimiten un edifici. Normalment ens referim a façana a aquell mur on s'obre la porta d'accés.


Finestra geminada
Finestra formada per dos arcs, separats per un mainell.


Fornícula
Forat excavat en un mur o en un retaule cobert amb volta, destinat a col·locar-hi una imatge o altres elements de culte. També es coneix amb el nom de nínxol.


Fris
Faixa decorativa en forma horitzontal. Pot ser pintada, esculpida o amb relleu.


Fust
Part central de la columna, normalment de forma cilíndrica o estriada, situada entre la base i el capitell.

www.artmedieval.net