Glossari


A- B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Campanar
Torre d'un temple o estructura elevada on hi trobem les campanes. En cas de ser de torre, pot estar adossat al temple o ser exempt, és a dir, que estigui separat de l'edifici.

També pot ser una estructura que s'alci sobre una façana, aleshores parlem d'un campanar de cadireta o d'espadanya.Campanar de cadireta
També conegut com a campanar d'espadanya. Es tracta d'un fragment de mur que sobresurt d'alguna de les façanes del temple, habitualment el mur oest o sobre l'arc triomfal, en les que hi ha una o diverses obertures destinades a allotjar-hi les campanes.


Capçalera
Part del temple on s'ubiquen els altars principals del temple. Habitualment està formada per un o diversos absis.


Capella
Part del temple que té un altar amb una advocació diferent a la principal del temple.

En cas de trobar-se adossada a l'absis principal, l'anomenarem capella absidal.Capitell
Part superior d'una columna, situada entre el fust i l'arc que té al seu damunt.


Carcanyol
Fragment de mur existent entre dos arcs. També defineix l'espai existent entre l'extradós d'un arc i la motllura rectilínia que l'envolta.


Carreu
Pedra tallada en forma de paral·lelogram rectangular, utilitzada en la construcció dels murs i pilars.


Cimbori
Estructura de forma octogonal, quadrada o fins i tot cilíndrica, que trobem sobre el creuer d'un temple en el que s'ha construït una cúpula. Es recolza en els arcs torals i les petxines.


Clau
Dovella central d'un arc o d'una volta.


Claustre
Espai format per galeries cobertes disposades al voltant d'un pati central. Les galeries estan tancades per un mur pel costat exterior i obertes mitjançant arcs per la part interior. És habitual en els monestirs, abadies, canòniques, priorats o catedrals, on serveix com a centre de comunicació entre les diferents estances de la comunitat.


Columna
Element arquitectònic de forma cilíndrica que serveix de suport per a un arc. També pot desenvolupar funcions decoratives o commemoratives.


Comunidor
Edifici de petites dimensions, situat prop de l'església o formant part de la seva estructura, obert als quatre vents i des d'on el sacerdot realitzava pregàries o benediccions per evitar les tempestes o pedregades, que poguessin fer mal a les collites.
Comunidor


Contrafort
Estructura adossada a la part exterior d'un edifici, encarregada de reforçar el mur, absorbint l'empenta d'un arc o d'una volta.


Cor
Part de l'església destinada als cantors o als membres de la comunitat monàstica.

Pot estar situat al davant, darrera del presbiteri o bé estar elevat als peus de la nau.Cornisa
Element decoratiu horitzontal que corona una façana o retaule. En alguns casos té forma de motllura i fins i tot pot estar esculpit.


Credença
Fornícula oberta en els murs del presbiteri on es deixen els objectes o llibres de culte.


Creuer
Espai delimitat per la intersecció del transsepte amb la nau principal d'un temple. En la majoria de casos, s'aprofita aquesta intersecció per construir una cúpula.


Cripta
Estança construïda sota del presbiteri per allotjar-hi algun sepulcre o generalment relíquies d'algun sant amb l'objectiu que puguin ser venerades. En molts casos s'utilitza per salvar les diferències del terreny i permetre així la construcció d'un temple de majors dimenssions.


Crismó
Element decoratiu, normalment esculpit si bé en algunes ocasions també en trobem de pintats, on es representa la paraula Crist en grec.


Cúpula
Volta de forma semiesfèrica que podem trobar en alguns creuers o capelles.

www.artmedieval.net