Glossari


A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z


Baix relleu
Escultura no exempta, és a dir, que s'ha esculpit en una superfície, de la que no sobresurt més de la meitat del seu volum.


Baptisteri
Edifici de planta circular o poligonal, annex o proper a una església on s'administra el baptisme. Antigament era administrat per immerssió.


Base
Part inferior d'una columna, on es recolza el fust sobre el pedestal o el terra.


Bossell
Motllura de forma convexa i llisa, que forma part de la base d'una columna o de la decoració d'una portalada o finestra.


Brancal
Anomenem així als dos costats d'una porta o finestra i que serveixen de suport a la llinda o l'arc.

www.artmedieval.net